วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2564กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา  สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการประชาธิปไตยสร้างได้ด้วยมือเรา สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลโชคนาสาม