วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา  สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการอนุรักษ์ป่าดิน และน้ำ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ณ กศน.ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์